Kolejna witryna oparta na WordPressie

Pomiary i analiza składu ciała

Antropometryczne
pomiary ciała

Na czym polegają pomiary antropometryczne z wykorzystaniem analizatora składu ciała?

Pomiary antropometryczne to metoda badawcza pozwalająca na ocenę poszczególnych elementów ciała, takich jak wysokość i masa ciała, długość kończyn czy zawartość podskórnej tkanki tłuszczowej. Obecnie do bardziej szczegółowej oceny parametrów ciała używa się analizatorów składu ciała, wykorzystujących zjawisko impedancji bioelektrycznej.

Wiek metaboliczny organizmu

Ponadto analiza ta pozwala na ocenę indywidualnego tempa oraz poziom podstawowej przemiany materii, a także wyznaczenia wieku metabolicznego organizmu. Jest to szczególnie pomocne narzędzie przy indywidualnym doborze diety, a dzięki regularnej kontroli zmian składu ciała możliwa jest dokładna ocena efektywności zastosowanego leczenia dietetycznego.

Dlatego pomiary antropometryczne wykonujemy na początku i na końcu turnusu detoksykacyjnego.

Analiza bioimpedancyjna

BIA, ang. bioelectrical impedance analysis to nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Metoda BIA pozwala określić zawartość w organizmie:

  • Wody całkowitej
  • Tkanki tłuszczowej ogółem oraz wisceralnej, czyli w obrębie jamy brzusznej
  • Tkanki mięśniowej
  • Tkanki kostnej